Chiều 13h ngày 16/03/2019, tất cả các trường MN,MG trong toàn huyện tham gia tập huấn